Nieuw certificaat ITIL Foundations

Op 27 oktober 2008 heb ik een EXIN tentamen voor ITIL Foundations succesvol afgerond met een score van 85%. Het was een tentamen met 40 vragen over de theorie van ITIL. Van belang was dat je alle processen zoals Incident-, Problem- en Change Management kende en welke begrippen daarbij hoorde. Sommige vragen waren makkelijk andere vragen waren heel moeilijk. Toch ben ik blij dat ik het tentamen gehaald heb. Nu heb ik er weer een certificaat en de nodige kennis erbij.

Eind december / begin januari hoop ik ook een ASL, wat staat voor Application Service Library, certificaat te behalen. In de komende weken krijgen we daar colleges en theorie over. Natuurlijk probeer ik deze theorie in de toekomst tijdens stage of werk toe te passen bij bedrijven. Topdesk is bijvoorbeeld een bekend helpdesk programma dat gebruik maakt van de ITIL processen.

Beoordeel dit blog

Reacties zijn gesloten.