Interne dialoog en leestest

Voor mijn minor Ondernemerschap aan Fontys Hogescholen in Eindhoven moet ik ook 2 OVA modules volgen. Dit zijn vakken met een bepaald onderwerp waarover 3 lessen gegeven worden. Mijn eerste module was Adviesvaardigheden en heb ik inmiddels afgerond. Mijn tweede module is Personeel en Organisatie, deze moet ik verplicht volgen wegens mijn functie HRM Manager binnen het bedrijf dat ik met anderen opgericht heb.

Gisteren hadden we de tweede les van Personeel en Organisatie, daar moesten we ook de onderstaande leestest doen. Nu is het helaas niet mogelijk om jou de leestest te laten doen zonder hem toe te lichten. Daarom krijg je eerst de toelichting, dan de leestest en kan je vervolgens de test bij iemand anders uitvoeren. Natuurlijk mag je de leestest ook zelf nog maken.

In het vak Personeel en Organisatie staat het onderwerp “interne dialoog” centraal. Het interne dialoog is hetgeen wat jij als persoon hoort of denkt en niet wat er altijd gezegd wordt. Een soort eigen interpretatie. In de onderstaande test staan een aantal opdrachten die uitgevoerd moeten worden. Er wordt alleen gesproken over een leestest, ook de eerste opdracht geeft aan dat je alleen alles moet lezen. Nou denk je vast, dat klopt je moet altijd lezen voordat je iets maakt, maar als je de opdracht goed leest staat er ook dat je alleen moet lezen en geen opdrachten moet maken.

Natuurlijk moet je dit wel een beetje aankleden met een mooi verhaal. De docent kon dat goed. Die vertelde dat we een vel papier en een pen nodig hadden en dat we pas mochten beginnen als hij het zei. Dit is meteen al een beïnvloeding van het interne dialoog. Als persoon verwacht je namelijk dat je opdrachten moet maken en je leest zo ook de tekst, je gaat niet nogmaals nadenken over het feit of je alleen moet lezen of ook de opdrachten moet maken. Jij gaat ervan uit dat je moet lezen en dan de opdracht moet maken.

Het is nu de vraag of je bij een normaal tentamen op school voortaan ook alleen moet lezen. Daar staat namelijk ook vaak: “Lees de opdrachten goed door.”. Met deze test wordt aangegeven dat je eerst moet bepalen wat je moet doen en dat je niet denkt wat je moet doen. In het geval van de tekst hieronder is dat dus bepalen of je de opdrachten moet maken of je je moet beperken tot het “lezen” van de opdrachten. Deze theorie kan je voortaan ook gebruiken tijdens tentamens, vooral tijdens multiplechoice vragen wordt er gebruik gemaakt van het interne dialoog.

Hieronder staat de test en wens jullie veel succes en plezier!

Leestest

Nodig:
– 1 vel  a4 papier
– 1 pen

 1. Lees zorgvuldig de aanwijzingen voor u iets doet.
 2. Pak een stuk blanco papier en voer de volgende opdrachten uit.
 3. Schrijf uw naam links bovenaan op dit papier.
 4. Omcirkel uw naam.
 5. Teken onder uw naam 4 kleine vierkanten.
 6. Teken een X in het tweede vierkant van de 5e aanwijzing.
 7. Omcirkel ieder vierkant van de 5e aanwijzing.
 8. Zet uw handtekening op het midden van het papier.
 9. Schrijf onder uw handtekening “ja, ja, ja”.
 10. Omcirkel uw handtekening.
 11. Teken een “X” rechts bovenaan op het papier.
 12. Teken een driehoek om de X die u zojuist tekende.
 13. Zet links onderaan uw papier de uitkomst van 7 + 2.
 14. Roep hardop uw voornaam als u op dit punt bent aangekomen.
 15. Als u denkt dat u de aanwijzingen nauwkeurig hebt opgevolgd,  roep dan:
  “Ik heb de aanwijzingen nauwkeurig opgevolgd.”
 16. Tel rechts onderaan op uw papier 107 + 58,3 op.
 17. Omcirkel het resultaat van die optelling.
 18. Tel op normale spreeksterkte van 1 tot 10.
 19. Prik op een willekeurige plaats met uw pen 3 gaatjes in het papier.
 20. Als u de eerste bent die tot hier gekomen is roep dan:
  “Ik ben de snelste in het volgen van de aanwijzingen”.
 21. Als u klaar bent met alles zorgvuldig te lezen, doe dan alleen de eerste aanwijzing.

Reacties zijn gesloten.